Nhà máy sản xuất


Hiện nay, hoạt động sản xuất của Công ty được thực hiện theo một quy trình khép kín.

Đội ngũ quản lý và công nhân lao động lành nghề được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại và

Kiến thức thực hành sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.