Nhà máy sản xuất


Hiện nay, hoạt động sản xuất của Công ty được trang bị máy móc hiện đại và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Việc sản xuất và đóng gói được thực hiện theo một quy trình khép kín.