Quá Trình Thành Lập và Phát Triển Của Công Ty Mục Tiêu, Sứ Mệnh và Tầm Nhìn “CHANH DÂY...

Xem thêm


♦♦♦  ISO 22000:2018   ♦♦♦  HACCP   ♦♦♦  ATTP Giấy chứng nhận hệ thống phân tích...

Xem thêm


Hiện nay, hoạt động sản xuất của Công ty được thực hiện theo quy trình khép kín. Đội ngũ...

Xem thêm

Sản phẩm

Sản xuất theo tiêu chuẩn Viet-Gap & Global-Gap

Nguyên chất 100% từ quả chanh dây tươi

Sản xuất theo tiêu chuẩn của HACCP và ISO 22000:2018

Nguyên chất 100% từ quả chanh dây tươi

Sản xuất theo tiêu chuẩn của HACCP và ISO 22000:2018

Nguyên chất 100% từ quả tắc (quất) tươi

Sản xuất theo tiêu chuẩn của HACCP và ISO 22000:2018