“CHANH DÂY BẢO LONG” ra đời năm 2008 với cơ sở sản xuất đầu tiên được đặt tại Thị...

Xem thêm


Giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn (HACCP) do Công ty chứng...

Xem thêm


Hiện nay, hoạt động sản xuất của Công ty được trang bị máy móc hiện đại và kiểm soát...

Xem thêm